مقاله مدیریت استراتژیک و فرآیند آن

مقاله مدیریت استراتژیک و فرآیند آن
رشته تحصیلی : مدیریت

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 19

حجم فایل (به کیلوبایت) : 287

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 3500 تومان

خرید و دانلود

مدیریت استراتژیک

فهرست:
چکیده    1
پیشگفتار    2
مقدمه    2
تعریف مدیریت    3
استراتژی    4
مدیریت استراتژیک    5
تجزیه و تحلیل محیطی    7
پایه‌گذاری جهت‌گیری‌های سازمانی    7
هدف گذاری    8
تعیین و تدوین استراتژی‌ها    9
بسترسازی و اجرای استراتژی‌ها    9
کنترل استراتژی‌ها    11
مزایای مدیریت استراتژیک    15
منابع و مآخذ:
------
پیشگفتار
این مقاله‌ به بحث مدیریت استراتژیک می‌پردازد؛ ابتدا بحث با تعریفی پیرامون مدیریت و استراتژی آغاز و فرایند مدیریت استراتژیک در پنج مرحله، تجزیه و تحلیل محیطی، پایه‌گذاری جهت‌گیری سازمانی، هدف‌گذاری، تعیین و تدوین استراتژی‌ها، بسترسازی و اجرای استراتژی‌ها و کنترل استراتژی‌ها توضیح داده شده است. مهارت‌های بنیادین شامل مهارت تعامل، تخصیص، نظارت و سازماندهی می‌شود.
...

مزایای مدیریت استراتژیک

پژوهشهای انجام گرفته، مزایایی را برای تفکر استراتژیک و تعهد عمیق به فرایند مدیریت استراتژیک قایل است، از جمله تفکر و تعهد استراتژیک:
1- سطوح مختلف مدیریت سازمان را در تعیین اهداف، هدایت و راهنمایی می‌کند.
2- شناسایی و پاسخگویی به موج تغییرات، فرصت‌های جدید و تهدیدات در حال ظهور را تسهیل می‌کند.
3- منطق مدیریت را در ارزیابی نیاز به سرمایه و نیروی کار تقویت می‌سازد.
4-کلیه تصمیم گیری‌های مدیران در زمینه‌ استراتژی را در کل سازمان هماهنگ می‌نماید.
5- سازمان را قادر می‌سازد که موقعیت واکنشی (Reactive) خود را به وضعیت کنشی و آینده‌ساز (Proactive) تبدیل کند.
مزایای فوق به سازمان‌ها توانایی آن را می‌بخشد که به جای آن که صرفاً پاسخگوی نیروهای رقابتی بوده و در مقابل شرایط متغیر حاکم بر خود واکنش نشان دهند، خود بر آنها تأثیر گذارند.
...